Jyty Sibbo-Sipoo ry

Sipoo hakemisto
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Jyty Sibbo-Sipoo ry kuuluu jäsenenä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry:hyn. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Sipoon kunta.

Jyty Sipoo ry toimii Jytyn paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa kunnan ja mui­den kun­nallisia ja kirkol­lisia työ- ja vir­kaehtosopi­muksia so­velta­vien työn­antajien sekä näiden omista­mien yritysten ja lai­tosten palveluk­sessa olevat henkilöt sekä vas­taa­villa toimialoilla muiden työnantajien palve­lukses­sa olevat henkilöt yhtei­seen ammattijärjes­töön.


sibbo-sipoo.jytyliitto.net